Upadłość konsumencka – co należy o niej wiedzieć?

Polub i udostępnij:
fb-share-icon0
Tweet 20

Upadłość konsumencka to wydana z mocą wyroku sądowego anulacja wszelkich długów osoby fizycznej (tj. nieposiadającej działalności gospodarczej), nagromadzonych przed datą wydania orzeczenia.  Co należy widzieć o upadłości konsumenckiej, jakie warunki należy spełniać, by móc ją ogłosić i jakie są korzyści wypływające z niej? 

upadłość konsumencka

Korzyści wynikające z upadłości konsumenckiej:

  • całkowite oddłużenie  – polega na umorzeniu  niemalże wszystkich zadłużeń i zobowiązań. Należy wiedzieć, że umorzeniu nie podlegają zobowiązania alimentacyjne, grzywny, świadczenia zasądzone w sprawach karnych.
  • szybkość działania – zawieszenie wszelkich postępowań egzekucyjnych następuje już od dnia ogłoszenia upadłości. Umorzenie wchodzi w życie po  uprawomocnieniu się postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej).
  • odzyskanie możliwości zarządzania kontem bankowym – z datą ogłoszenia upadłości konskumenckiej następuje zdjęcie zajęcia komorniczego pensji, emerytury lub renty. Syndyk ma możliwość częściowego lub całkowitego zdjęcia zajęcia konta bankowego.
  • możliwość porozumienia – dłużnik ma możliwość zawarcia porozumienia z wierzycielami, polegającego na umorzeniu części zobowiązań, rozłożenia zadłużenia na raty.

Choć upadłość konsumencka ma wiele korzyści, należy wiedzieć, że można ją ogłościć dopiero w momencie spełnienia wielu określonych prawnie warunków. Przede wszystkim osoba zadłużona, wnioskująca o upadłość konsumencką, musi dowieść, że zadłużenie nie było umyślnym działaniem i faktycznie nie jest zdolna do uregulowania należności wynikających z zadłużenia. Musi zatem potwierdzić swoją niezawinioną niewypłacalność.  Dla Sądu znaczenie ma również informacja, czy dłużnik, w przeciągu minionych dzisięciu lat nie ubiegał się już o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

W związku z tym, że upadłość konsumencka wiąże się z licznymi formalnościami,  wiele osób zastanawia się, czy przebrnąć przez te procedury samodzielnie, czy też skorzystać z pomocy prawnika. Wniosek należy zamieścić uzasadnienie starania się o upadłość konsumencką. Można wypełnić go samodzielnie, jednak istnieje wówczas spore ryzyko popełnienia błędu, który może zaważyć nad decyzją Sądu. Najlepiej zatem skorzystać z pomocy prawnej, by mieć pewność, że dokumentacja jest kompletna i wystarczająca dla Sądu, by tn podjął przychylną dla nas decyzję.

Jakie warunki musi spełniać dłużnik, by ogłosić upadłość konsumencką?

  • musi potwierdzić niewypłacalność – czyli udowodnić swój brak zdolności do spłacenia zobowiązań. Zprawnego pubktu widzenia zakłada się, że dłużnik jest niewypłacalny, w momencie kiedy spóźnia się ze spłatą zobowiązania co najmniej przez okres 3 miesięcy,
  • musi udowodnić nieumyślność działań  – osoba decydująca się na ogłoszenie upadłości konsumenckiej ma obowiązek  udowodnić, że uczyniła wszystko, by zapobiec zadłużeniu, a zaistniała sytuacja jest stanem, w którym nie chciała się znaleźć.
  • musi potwierdzić brak rażącego niedbalstwa – osoba zadłużona musi udowodnić, że jej zadłużenie nie jest efektem celowych działań.

Prawo do ogłoszenia upadłości konsumenckiej przysługuje każdej osobie fizycznej, która obecnie nie prowadzi działalności gospodarczej. Jeżeli natomiast w przeszłości dłużnik posiadał własną działalność gospodarczą, musi być ona wykreślona już z rejestrów. Jest to warunek konieczny, a brak jego spełnienia będzie skutkował odrzuceniem wnioskuo ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.